Kalite Politikamız


ST Yapı; ülkemizde bizden sonra gelecek olan nesillere daha iyi maddi varlık ve yaşam standartlarını sağlayarak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ilkesini benimsemiştir.

Kalite Yönetim Standartları çerçevesinde, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yasal zorunluluklara ve teknik şartnamelere uygun projeler üreten ST Yapı , sakinlerinin memnuniyetini gözeten, yaşam kalitesini arttıran yapılar üretmeyi Kalite Politikası olarak benimsemiştir.